Rörbockning

Bockning eller kallbockning som vi gör är idag den vanligaste metoden för rörbockning i serieproduktion. Processen bygger på dragning av röret genom en urskålad kurvmall. Man använder ett dragskaft som hävarm vilken har motsvarande urskålning. Skaftet och mallen bildar tillsammans en ”tunnel” som motverkar att röret plattas till i bockzonen. Vill man ytterligare medge oförändrad profilform för röret i bockzonen använder man även dorn direkt anpassat för rörets innerdiameter.

Jämfört med exempelvis alternativa produktionsmetoder som att kapa och skarva rördetaljer är rörbockning ett rationellt och billigt produktionsalternativ.

Weldac böjer varje dag linjära rör, plåtar, balkar och profiler till runda former i en mängd olika geometriska konfigurationer. Endast mänskliga fantasin begränsar komplexitet och kreativitet. Bockning är och har alltid varit en stor del av produktionen i Weldacs verkstad

vilket gör att vi nu har verktyg för bockning av exceptionellt många radier och storlekar.